Daily Archives: 2015 liepos 15


Renovuojami „Chruščioviniai namai“. Kodėl tai reikia daryti skubiai ir privalomai?

Plačiai nuvilnijus renovacijos bangai kilo kelios mintys, kaip iš prigimties baisius chruščiovinius keturaukščius/penkiaaukščius namus padaryti kiek gražesniais tiek viduje, tiek lauke. Chruščiovkė – tai Tarybų Sąjungos prezidento Nikitos Chruščiovo valdymo laikais masiškai statyti 3-5 aukštų namai. Kurie pradžioje buvo statomi čerpiniais – šiferio stogais. Po to taupant medžiagas ir darbų atlikimo greitį buvo pereita prie paprastesnės konstrukcijos […]