Kam vyrui moteris ir šeima? (II dalis)

11873372_667531603347986_6440489732964999585_n

Kaip ir kodėl vyras renkasi moterį.

…Bet kuriuo atveju, jis sieks, kad moteris jam paklustų. Ekstravertas yra savininkiškas ir pavydus, jis pyksta už nepaklusnumą. Ekstravertui moteris reikalinga didinti savo pasitikėjimui, o taip pat vyriškam ir visuomeniniam statusui užtvirtinti. Štai šaknys daugelio šeimos problemų, kurių tiek daug šiuolaikinėse šeimose. Vyras atsiranda negailestingo bejausmio despoto rolėje, o žmonai atrodo, kad jos niekas nesupranta, nemyli ir t.t.

Kad išskirti charakteringas detales – tikslingai sutirštintos spalvos. Gyvenime viskas yra ne taip aštriai ir ne taip aiškiai. Neskubėkite įrodyti, kad pas jus ne taip, geriau paskaitykite kur nueisime.

Kam normaliam vyrui – ekstravertui šeima? Yra toks posakis: «vyras moka už seksą vedybomis, o moteris už vedybas seksu”. Tai yra būtent šis atvejis. Vyrui atsiranda jausmas, kad sekso metu jis nugali moterį ir ją valdo. Vedybomis vyras ekstravertas iki gyvos galvos gauna ekskliuzyvinę teisę išreikšti save su šia konkrečia moterimi.

Ilgalaikėje perspektyvoje šis požiūris turi vieną neigiamybę – vieną kartą nugalėta moteris labai greitai praranda didžios pergalės aureolę, dėl kurios šie santykiai ir prasidėjo. Ir kaip rezultatas – vyras, nesuvokdamas situacijos, pradeda ieškoti kitos aureolės nešėjos. Tai – kaip priprasti prie narkotikų. Arba turi didinti dozę arba pakeisti formulę. Iš čia, ir visos vyru išdavystės, nors žmona nėra kalta. Ji tik daugiau nesukuria saldaus ir palaimingo pergalės jausmo, o tai reiškia, kad nepasitikėjimas savimi vėl pradeda lįsti iš pasąmonės tamsiausių kampučių ir reikalauti kokių nors konkrečių veiksmų, nes, kitu atveju, nepasitikėjimas savimi sunaikina vyrą ir iš jo belieka tik bevalė būtybė. Liūdna, ar ne?

Dabar pereikime prie vyrų intravertų.

Vyrai intravertai dažnai vadinami botanikais. Jie paprastai humanitarai, linkę vengti konfliktų ir reikalauja privatumo. Intravertas yra pasyvus ir linkęs palaukti tinkamo momento pasaloje nei atvirai eiti į ataką. Santykiuose su moterimis, jie atsargūs ir neryžtingi. Jie ieško savo „tikrosios meilės” – kartui ir visiems laikams. Visi nuoširdūs romantikos mėgėjai – intravertai. Visi, kurie moterims po padu – intravertai. Visi nenusisekėliai – intravertai (bet ne visi intravertai nenusisekėliai:).

Intravertams trūksta pasitikėjimo savimi ir tai matosi akivaizdžiai – jie nuolat abejoja savo sprendimais ir veiksmais. Jie labai bijo suklysti ir todėl vengia ką nors daryti – ypač konkrečius veiksmus. Jie bijo ir dažnai nežino kaip pastovėti už save ir už savo šeimą. Jie taip abejoja savimi, kad aplink sukuria aplinkybes, kurios dar labiau didina abejones. Taigi intravertas linkęs neatkreipti i save dėmesio ir tūnoti savo kiaute. Pažįstama?

Priminimas – toliau tirštinamos spalvos.

Iš kur atsiranda šie nelaimėliai? Svarbus klausimas! Psichologinis tipas intravertas arba ekstravertas apibrėžiamas „kaip nuo mūsų nepriklausantis” tipas. Jungas, kuris pasiūlė šią tipologiją, sakė, kad psichologinį polinkį į tam tikrą tipą galima nustatyti jau per pirmuosius gyvenimo metus. Pagal šią teoriją auklėjimas neturi jokios įtakos. Intravertas, kaip psichologinis žmogaus tipas, yra visiškai normalu. Yra daug intravertų psichologinių pranašumų prieš ekstravertus. Tačiau jų nelaimei visuomenė reikalauja iš vyrų ekstravertiško elgesio, intravertams toks elgesys pavyksta labai sunkiai, todėl jų savęs vertinimas pasunkėja keleriopai.

Taip pat už kiekvieno intraverto stovi jo motina. Ir jai nereikėtų „perlenkti lazdos” savo perdėtu rūpesčiu arba reiklumu – tai gali pakenkti vaikui. Motinos įtaka intravertui turi lemiamą vaidmenį santykiams su būsima žmona.

Kai intravertas renkasi sau žmoną jis nori patenkinti du poreikius. Visų pirma jis ieško moters, kuri pakeistų jam motiną – duotų pajausti meilę, švelnumą, supratimą. Visa tai – ko reikia vaikui ir ko negavo vaikystėje. Antra jis kaip ir ekstravertas per savo moterį užsitvirtina tik iš kitos pozicijos. Jei ekstravertas visiems garsiai šauks „kokią puikią moterį užkariavo” tai intravertas tyliai didžiuosis „kokia puiki moteris jį išsirinko”. Iš esmės, intravertas ieško moters, kuri su džiaugsmu prisiimtų galimybę jį valdyti, bet nepiknaudžiautų savo valdžia. (Laukite tęsinio).

Žiūrėkite plačiau „Damų akademija“ puslapyje: www.lp.damuakademija.eu