Klimato kaita: Priežastys, poveikis, iniciatyvos ir sprendimai

Klimato kaita: Priežastys, poveikis, iniciatyvos ir sprendimai

Klimato kaitos supratimas

Klimato kaita – tai ilgalaikis Žemės vidutinių orų, įskaitant temperatūrą, kritulių kiekį ir vėją, kitimas. Ją pirmiausia lemia žmogaus veikla, ypač šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į atmosferą.

Priežastys ir poveikis

Žmogaus veikla, pavyzdžiui, iškastinio kuro deginimas, miškų kirtimas ir pramoniniai procesai, išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujas, tokias kaip anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4) ir azoto oksidas (N2O). Šios dujos sulaiko šilumą atmosferoje, todėl vyksta visuotinis atšilimas ir atsiranda įvairių pasekmių.

Klimato kaitos priežastys

 • Deginant iškastinį kurą išmetamas anglies dioksido kiekis
 • Miškų naikinimas ir žemės naudojimo pokyčiai
 • Pramonės procesai
 • Metano išmetimas iš žemės ūkio ir sąvartynų

Klimato kaitos poveikis

 • Kylantis jūros lygis ir pakrančių užtvindymas
 • Dažnesnės ir stipresnės karščio bangos
 • Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, pavyzdžiui, uraganai ir sausros
 • Biologinės įvairovės ir ekosistemų nykimas

Globalios iniciatyvos

Pripažįstant, kad klimato krizė yra neatidėliotina, sukurta daug pasaulinių iniciatyvų, skirtų bendrai spręsti klimato kaitos problemas. Šiomis iniciatyvomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, skatinti atsinaujinančiąją energiją ir puoselėti tvarią praktiką visame pasaulyje

Pasaulinių iniciatyvų pavyzdžiai

 • Paryžiaus susitarimas
 • Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos konvencija (JTBKKK)
 • Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (TKKK)

Galimi sprendimai

ova su klimato kaita reikalauja bendrų asmenų, bendruomenių, įmonių ir vyriausybių pastangų. Tvarių praktikų įgyvendinimas, perėjimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir ekologiškos politikos rėmimas yra svarbiausi žingsniai siekiant ekologiškesnės ateities.

Individualūs veiksmai

 • Sumažinkite, pakartotinai naudokite ir perdirbkite
 • Taupykite energiją ir vandenį
 • Pasirinkite ekologišką transportą
 • Remti tvarius produktus ir įmones

Bendruomenės ir vyriausybės veiksmai

 • Investuoti į atsinaujinančiosios energijos infrastruktūrą
 • Rengti ir taikyti griežtesnes aplinkosaugos taisykles
 • Skatinti ekologišką miestų planavimą ir viešąjį transportą
 • Remti švietimo ir informavimo apie klimato kaitą programas

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

1. Kokia yra pagrindinė klimato kaitos priežastis?

Pagrindinė klimato kaitos priežastis yra per didelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas dėl žmogaus veiklos, pavyzdžiui, deginant iškastinį kurą energijai gauti, kertant miškus ir vykdant pramoninius procesus.

2. Kaip klimato kaita veikia biologinę įvairovę?

Dėl klimato kaitos nyksta buveinės, pažeidžiamos ekosistemos, keičiasi migracijos modeliai, o visa tai prisideda prie įvairių augalų ir gyvūnų rūšių nykimo ir mažina biologinę įvairovę.

3. Kas yra Paryžiaus susitarimas?

Paryžiaus susitarimas – tai 2015 m. pasirašyta tarptautinė sutartis, kuria siekiama apriboti pasaulinį atšilimą gerokai mažiau nei 2 laipsniais Celsijaus, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad temperatūros kilimas neviršytų 1,5 laipsnio Celsijaus.

4. Kaip pavieniai asmenys gali prisidėti prie kovos su klimato kaita?

Asmenys gali prisidėti prie klimato kaitos pokyčių taikydami tvarią praktiką kasdieniame gyvenime, pavyzdžiui, mažindami energijos suvartojimą, naudodamiesi viešuoju transportu ir remdami ekologiškus produktus.

5. Kokį vaidmenį mažinant klimato kaitą atlieka atsinaujinantys energijos šaltiniai?

Atsinaujinantys energijos šaltiniai, pavyzdžiui, saulės, vėjo ir hidroenergija, beveik neišskiria šiltnamio efektą sukeliančių dujų, todėl yra švaresnė ir tvaresnė alternatyva iškastiniam kurui.