Kaip mes sau galime pakenkti savo kūno kalba?

593927-25120-14Įsivaizduokime džiunglių gamtą, daugumą gyvūnų galime suskirstyti į gruobonis ir aukas. Gruobonys kartais tyko vieni, kartais nedideliais būriais, bet esmės tai nekeičia, tikslas yra užpulti auką. Kaip jie pasirenka tas aukas? Dažniausiai aukos renkasi būriais ir kaimenėmis, kad bendra masė neleistų pulti. Tačiau puolimui dažniausiai išsirenkami silpniausi aukų – vaikai, luoši, nepilnai išsivystę, sužaloti ar šiaip likę vieni. Taip vyksta natūrali atranka gamtoje ir išlieka protingiausi, stipriausi bei sveikiausi.

O kaip vyksta žmonių gyvenime? Pamenu žmogaus, liaudyje vadintu “lopu” pasakojimą, kad jis atkeipė dėmesį, kad daugmaž pusėje žmonių kolektyvų jis kažkaip tampa auka. Prie jo gatvėje dažnai priskrenta visokios valkatos, čigonai ar šiaip kokie įtartino plauko piliečiai, buvęs ir ne kartą praėjęs “duok parūkyti” procedūrą. Kai geriau pagalvoju, ir aš tokį pulčiau – nuleista galva, vengiantis akių kontakto, susigūžęs, eina pakampėmis, retai kada turi nuomonę ir dar rečiau kada ją gina. Toks žmogus dažnai tampa pakaliku arba, jeigu nesutinka juo tapti, užpultuoju. Dažnai viską pasako žmogaus kalba, apranga, judesiai. Kaip ir sakiau, pats pulčiau tokį žmogų.

Pamenu neverbalinės komunikacijos dėstytojos papasakotą eksperimentą Amerikoje. Eksperimento metu buvo surinkti recidyvistai, žmogžudžiai, reketininkai ir kiti už smurtinius nusikaltimus kalintys žmonės. Kiekvienam iš jų atskirai buvo rodomas tas pats klipas, kuriame nufilmuoti žmonės kažkokioje Niu Jorko gatvėje. Žmonės buvo nufilmuoti nuo pėdų iki pečių, t.y. veidai filmuoti nebuvo. Visiems kaliniams buvo užduotas tas pats klausimas “kuriuos žmones jūs pultumėte?”.

Daugiau nei du trečdaliai jų nurodė būtent tuos pačius asmenis, kuriuos pultų. Nors įprastam žmogui visos tos eisenos pasirodė vienodos, kaliniai sugebėjo identifikuoti potencialas aukas. Tiesa, argumentuoti nesugebėjo. Taigi, kaip pasakojimą užbaigė dėstytoja “žinau, kad baisu eiti naktį pro nepažįstamą rajoną ir matyti įtartinus tipus, kurie stovi prie namo kampo, bet eikite drąsiai, taip būsite mažiau patrauklūs kaip aukos”