Papildomi vairuotojų mokymai

Papildomi vairuotojų mokymai

Papildomi vairuotojų mokymai privalomi:

  1. Asmenims, kuriems buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones dėl KET
  2. Pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems KET reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0 iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A2, B ar B1 kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų.

Vairuotojai, kuriems buvo atimta teisė vairuoti ją atgauti gales tik po to, kai praeis papildomus vairuotoju mokymus vairavimo mokykloje.

Pradedantieji vairuotojai, pažeidę KET reikalavimą (-us), dėl kurio (-ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir per vienus metus nuo pažeidimo (-ų) padarymo dienos nebaigę papildomo vairuotojų mokymo, praras teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas nebus keičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tokiu atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones bus grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą, tačiau vėl bus išduodamas tik 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

Asmuo praradęs teisę vairuoti dėl girtumo papildomai privalo praeiti švietėjišką atestaciją apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Vairavimo mokykla Autoaidas Vilniuje kiekvieną penktadienį ir šeštadienį organizuoja papildomus vairuotojų mokymus bei alkoholio ir narkotikų žalos kursus.

www.autoaidas.lt