Žvyras statyboje

Žemės gelmių turtas yra ne tik nafta, dujos. Yra ir daug paprastesnių dalykų kurie tikrai yra turtas. Durpės, smėlis, žvyras, molis. Juk visa tai formavosi per daugybę metų vykstant įvairiems procesams, klimato šilimui ir šalimui, ledynų formavimuisi ir slinkimui. Ir tai žmonės supranta tik pamažu. Jei prieš dešimtmetį riedulių niekas dar nevertino. Tiksliau tai buvo tiesiog akmenys kurie buvo masiškai renkami iš laukų ir metami laukų kraštuose, tai dabar jie jau pagarbiai vadinami rieduliais ir ne tik kad nėra mėtomi kur papuola, bet ir daug kainuoja. Policijoje net fiksuojami tokie nusikaltimai kaip riedulių vagystės, kas sovietiniam žmogui būtų visiškas nesusipratimas. Bet dabar plačiau apie žvyro gavybą ir prasmę.

Galime pergyventi, kad neturime naftos, nenorime išgauti skalūnų dujų, neturime aukso. Bet turime žvyro klodus. O dar geriau, kad žvyrą galia tiesiog kasti. Nereikia daryti gręžinių, nereikia baimintis dėl litosferos plokščių pažeidimų ir po to sekančių geologinių pasekmių – pavyzdžiui iššauktų žemės drebėjimų. Žvyras ir smėlis yra neatsiejami vienas nuo kito. Jie yra tokios pačios sandaros. Net būtų galima pasakyti, kad smėlis yra labai nedidelės frakcijos žvyras. Jie naudojami tiek statyboje tiek kelių tiesime. Iš smėlio gaminami įvairūs mišiniai. Pavyzdžiui cementas, betonas, gelžbetonis, asfaltbetonis. Žvyras dažniau naudojamas kaip pamatinė medžiaga, skirta tvirtam pagrindui sudaryti. Iš jo sudaromas pagrindas keliams, namams, aikštelėms.

Žvyro kaina priklauso nuo vietos kur jis reikalingas. Tiesiog jis nėra toks brangus kaip nafta (tai būtų tikrai ekonomiškai nelogiška ir nenaudinga), ir jo pervežimai kainuoja labai brangiai. Dėl to kuo arčiau yra žvyro išgavimo telkinys (karjeras) nuo jo pristatymo vietos tuo bus geresnė jo kaina. Žvyro karjerų yra tiek privačių tiek ir valstybinių. Mažesni karjerai tiesiog išgauna produkciją ir ją veža galutiniam vartotojui. Didieji karjerai teikia ir žvyro sijojimo, atskyrimo pagal frakcijas, skaldos gamybos paslaugas. Pavyzdžiui šalia Kauno esantis Zatyšių karjeras yra vienas didesnių apylinkėse ir visoje apskrityje tiek pagal savo plotą tiek pagal gamybos apimtis ir teikiamos produkcijos spektrą.